Brandlarm

Kravställda brandsystem

Som certifierad anläggarfirma för brand installerar vi alla förekommande brand- och utrymningslarm. Vi utför alla typer av kravställda system och har certifierade behöriga brandlarmsingenjörer.

Ett av våra system, Prodex FIREscape med integrerad nödbelysning, ligger i teknikens framkant.Circle_SWE_FIREScape

Prodex FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödljus och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. Prodex FIREscape kan med intelligenta styrningar hänvisa personer ut ur fastigheter med skiftande symboler på hänvisningsskyltarna. Allt för att ge en tidig upptäckt vid brand och en säker utrymning.

Prodex-brandlarmsystem är ett analyserande, modernt tekniskt sett en innovation i sig, systemet är flexibelt och är ett utmärkt val för både nyinstallationer samt uppgraderingar av äldre anläggningar. Prodex lämpar sig från den lilla anläggningen upp till stora anläggningar såsom gallerier, hotell eller kontorskomplex.

Vi levererar även:

  • Schrack
  • UTC 1X/2X
  • Neptolux (övervakat nödljussystem)

Kontakta oss för mer information.

Kommentarer inaktiverade.