Konsulttjänster

Brandskyddsdokumentation

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA och RDMS

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. SBA är för brandskyddet vad ISO 9001 är för kvaliteten. Vi leder och genomför tillsammans med kunden projekt i SBA. SBA-arbetet kan ske i RDMS – ett webbaserat ledningssystem för uppföljning och dokumentation av SBA och övrigt brandskyddsarbete.

Brandskyddsinventering

Ta pulsen på brandskyddet. Med en brandskyddsinventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och förslag till förbättringsåtgärder.

Risk- och konsekvensanalys

Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

 

Kommentarer inaktiverade.