Utbildning

Brandskyddsarbete SBA

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.

RDMS – ett webbaserat ledningssystem för uppföljning och dokumentation av brandskyddsarbete.

I systemet finns all brandskyddsdokumentation och behöriga kan ändra och uppdatera både brandskyddspolicy, kontrollritningar, utbildningsprogram m.m.

Brandfarlig vara

Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara.

Brandskyddsansvarig

Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering.

Brandskyddskontrollant

Efter avslutad utbildning har kursdeltagarna kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Första hjälpen HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid olycksfall, akut sjukdom samt hjärtstopp.

Hjärt-lungräddning med defibrillator D-HLR

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning.
Tidig HLR och defibrillering ökar chansen till överlevnad.

Grundläggande brandskydd

Kursen vänder sig till alla anställda inom inom ett företag. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.
Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

 Utrymningsledare

Efter avslutad utbildning har kursdeltagarna kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Kommentarer inaktiverade.