Brandskydd

Brand- & utrymningslarm

Som certifierad anläggarfirma av brandlarm installerar vi brand- och utrymningslarm enligt regelverk SBF110. Vi har erfarna behöriga brandlarmsingenjörer som är certifierade av Svensk Brand- och SäkerhetsCertifiering, SBSC.

Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig del i brandskyddet. Tidig upptäckt ger förutsättningar för att rätt åtgärd och resurser kan sättas in, exempelvis släcka, utrymma och förhindra produktionsbortfall för verksamheten. En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som ett delskydd och då kan exempelvis enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Vi representerar följande fabrikat:

Brandskydd

Nordells är en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom förebyggande brandskydd för alla typer av verksamheter. Hos oss hittar du alla typer av säkerhetsprodukter för brandskydd, första hjälpen och utrymning med tillhörande service, underhåll och utbildning.

Nordens största brandskyddsleverantörer, Dafo, har valt Nordells som exklusiv partner inom Gävleborg och Dalarna för sina produkter och tjänster. Vidare är vi även servicelämnare för Dafos riksavtal.

Ett modernt förebyggande brandskydd är mer än bara brandsläckare. Nordells erfarna personal erbjuder utbildning, konsultation och arbetar i nära samarbete med er verksamhet. Vi ger er personal rätt förutsättningar för att agera effektivt vid brand, utrymning och oförutsedda händelser. Vi är även er hjälpande hand för att upprätta kravställda rutiner och policys inom ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Olika typer av släcksystem

Nordells har stor erfarenhet av att installera och serva olika typer av brandsläckningssystem, och kan hjälpa dig att hitta en lösning som passar era behov.

Släcksystem för fordon och maskiner, Forrex

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror med mera. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandsläckningssystem.

Nordells erbjuder ett komplett sortiment av brandsläckningssystem för fordon. Vi har alltifrån enkla lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon så som bussar, skogsmaskiner, truckar, gruvmaskiner, flis- och torvmaskiner samt övriga entreprenad- och anläggningsmaskiner i brandfarlig miljö.

Släcksystem för restaurangkök, Ansulex

De flesta bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandorsaken fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

Gassläcksystem rumsskydd

Ett gassläcksystem kan förhindra både förlust av data samtidigt som det skyddar drift av egendom på ett snabbt och effektivt sätt. Systemet lämpar sig för känsliga miljöer och kritiska utrymmen eller för släckning av ämnen som inte kan släckas med vatten. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem

Utbildningar

Nordells erbjuder även ett flertal utbildningar inom brandsäkerhet.

Brandskyddsarbete, SBA

Nordells kan hjälpa er att utbilda er personal i systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan hjälpa er med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.

WEBSBA

Webbaserat ledningssystem för kontroll, uppföljning och dokumentation av brandskyddsarbete.

Föreståndare Brandfarlig vara

Under utbildningen får kursdeltagarna kunskap om regelverket för tillstånd och hantering av brandfarlig vara.

Brandskyddsansvarig

Vi utbildar företagets brandskyddsansvarige inom brandskydd och riskhantering.

Brandskyddskontrollant

Kursdeltagarna får under utbildningen kompetens i att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Första hjälpen/ Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid olycksfall, akut sjukdom samt hjärtstopp.

Vuxen HLR - Hjärt-lungräddning med defibrillator

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder, ofta utan förvarning. Med tidig HLR och defibrillering ökar chansen till överlevnad.

Grundläggande brandskydd

Kursen vänder sig till samtliga anställda på företaget. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Utrymningsledare

Efter avslutad utbildning har kursdeltagarna kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Brandfarliga Arbeten (Heta Arbeten)

Certifiering för tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens krav.

Konsulttjänster

Brandskyddsdokumentation

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. SBA är för brandskyddet vad ISO 9001 är för kvaliteten. Tillsammans leder och genomför vi projekt inom SBA med våra kunder.

Brandskyddsinventering

I vår brandskyddsinventering ingår kartläggning och dokumentering som identifierar eventuella brister och ger förslag på förbättringsåtgärder avseende fastighetens brandskydd.

Risk- och konsekvensanalys

Vi genomför riskanalyser i syfte att identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

Scroll to Top
Kontakta oss
Skicka meddelande
*
*
Mejla